مریم جلیلیان

مریم جلیلیان - روانشناس

Teacher017
  • کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت
  • عضو سازمان نظام روان‌شناسی ایران
  • عضو انجمن روان‌شناسی ایران
  • فعال در حوزه تحلیل داده

زمینه‌های تخصصی:

   • مشاوره و روان‌درمانی فردی
   • رویکردهای شناختی و طرحواره درمانی
   • مدیریت و کنترل اضطراب
   • کاهش علائم افسردگی
   • افزایش عزت نفس
   • بهبود روابط بین فردی
   • تنظیم هیجانات و ارتقای کیفیت زندگی

طرحهای ارائه شده توسط مریم جلیلیان