مصطفی نیکنامی

مصطفی نیکنامی - مشاور و مدرس کنکور ارشد

Teacher010

♦ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف تهران

♦ رشته مهندسی هسته ای – گرایش گرایش کاربرد پرتوها

♦ رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد

♦ رتبه 17 کنکور دکتری مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

♦ فعال در زمینه سیستم های تصویربرداری پزشکی هسته ای (PET, SPECT)

♦ چندین سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و برنامه ریزی درسی و کنکور

♦ 4 سال مشاوره مشاوره کنکور سراسری و یک سال مشاوره کنکور ارشد به صورت شخصی

♦ مشاوره تخصصی انتخاب رشته

♦ 4 سال دستیار آموزشی دروس الکترومغناطیس و دروس فیزیک، مسئول ازمایشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره های ارائه شده توسط مصطفی نیکنامی